رفتن به بالا

تلفن : 09120404586


نمونه ای از یک تابلو برق صنعتی

در این قسمت اطلاعاتی در مورد تابلوبرق صنعتی/ تابلو برق برایتان فراهم خواهیم کرد.

تابلو برق / تابلوبرق صنعتی صنعتی عبارت است از فضايي که تجهيزات برقي در آن نصب می‌شوند.

در تعريف تابلوبرق صنعتی / تابلو برق لزومي ندارد آن را حتماً يک فضاي بسته فلزي بدانيم؛ بلکه  فضاي بسته فلزي، جزوی

از تابلو محسوب می‌شود.  مشکلات ناشي از نصب تجهيزات و خطرات ناشي از عوامل محيطي و

پدیده‌هایی مانند اتصال کوتاه  که در تجهيزات الکتريکي روي می‌داد و در دسترس بودن تمام

قسمت‌های برق‌دار از سوي اپراتور،  سازندگان را بر آن داشت تا ايمني تابلو برق را بیشتر کنند. ازاین‌رو،

تابلو به  شکل محفظه بسته طراحي  شد تا تجهيزات داخل آن غیرقابل‌دسترس باشند.

 

 انواع تابلوبرق صنعتی از لحاظ ساختار 

 

تابلوهاي Metal Enclosed

تابلوهايي به شکل محفظه تمام بسته فلزي که تمام تجهيزات الکتريکي اعم از کليدها،

ترانس‌های جريان و ولتاژ، لوازم اندازه‌گیری، شينه‌ها و … در داخل  آن نصب می‌شود.

تابلوهاي برق Metal Enclosed به دو دسته تقسيم می‌شوند:

 تابلوهاي برق  Metal Clad

اين  نوع تابلوهای برق نوعي از تابلوهاي برق Metal Enclosed  هستند که در آن‌ها محفظه‌های

مختلف از يکديگر جداشده‌اند. اين امر باعث می‌شود تا اگر خطايي در يکي از  محفظه‌ها روي دهد،

اين خطا به محفظه‌های ديگر انتقال پيدا نکند و سايرمحفظه‌ها نيز تحت تأثير آن آسیب‌ندیده و محفوظ

می‌مانند. يک تابلو برق  Metal Clad به چهار بخش تقسيم می‌شود :

محفظه باسبار

محفظه سر کابل
محفظه LV کنترل که تجهيزات اندازه‌گیری، حفاظتي و کنترلي در آن قرار می‌گیرند.
محفظه کليد

 

تابلوبرق صنعتی

تابلوبرق صنعتی

 تابلوهاي برق  Compartment Type

 

اين نوع تابلوهای برق نوعي از تابلوهاي برق   Metal Enclose هستند که در آن‌ها، محفظه‌های

مختلف از يکديگر جدا نشده‌اند.

در طراحي يک تابلو برق بايد موارد زير در نظر گرفته شود :

شرايط محيطي جهت بهره‌برداری
شرايط لازم براي نصب
شرايط حفاظتي

 

انواع تابلو برق از لحاظ محل نصب

 

داخلي(Indoor)  : تابلو در فضاي بسته مانند داخل سالن يا سوله نصب می‌شود.
فضاي باز(Outdoor): تابلو  در فضاي باز نصب می‌شود.

 

 تقسیم‌بندی تابلو برق

 

 تابلوهاي برق فيکس (Fix)
 تابلوهاي برق ايستاده چندمنظوره(Multi-Purpose)

 

اين  تابلوها به‌صورت ايستاده قرار می‌گیرند و تابلوهاي چندمنظوره می‌باشند و داخل آن‌ها

می‌توان تجهيزات کنترل-قدرت-پنوماتيکي و…نصب کرد.
تابلوهاي برق ديواري   (Wall Mounting)

اين تابلوهای برق به دو دسته تابلوهاي روکار (On Surface)و تابلوهاي

توکار (Flush Mounting) تقسيم می‌شوند.

 تابلوهاي برق (Rack)

تابلوهایی هستند که حالت قفسه قفسه دارند و محفظه‌های اندازه گيري، الکترونيکي،

کنترل و مخابراتی و… روي آن‌ها نصب می‌شود.
تابلوهاي برق Swing نوعي از تابلوهاي  Rackهستند که داراي در متحرک است  و مزيت

آن اين است که پشت تجهيزات آن  قابل‌رؤیت است و امکان دسترسي به پشت تجهيزات

فراهم است. اين مدل بسيار گران است و درب آن هم شیشه‌ای است.

 

تابلو برق

تابلو برق

 

تابلوهاي برق کشويي (Withdraw able)

 تابلوهای کنترل موتورها(Center Motor Control (MCC

اين  تابلوها به‌صورت کشويي ساخته می‌شود و براي کنترل موتورها ساخته می‌شود.

اين تابلوها به خاطر مزيت تابلوهاي کشويي بسیار گران هستند.

 تابلوهاي مرکز قدرت (Power Center)

اين  تابلوها براي تغذيه تابلوهاي MCC استفاده می‌شوند و يک تابلوي توزيع است و می‌تواند

چند تا تابلوي  MCC  را تغذيه کند در اين تابلوها کليدها بيشتر از  نوع هوايي هستند و بعد از

پست اصلي استفاده می‌شوند.
تابلوهاي مدولار: نوع پيشرفته  تابلوهاي فيکس ايستاده است. هر فيدر به شکل يک مدول در

تابلو نصب‌شده و به‌وسیله يک صفحه فلزي از فيدر بالايي و فيدر پاييني خود جدا می‌شوند و

ازلحاظ دسترسي به سر کابل به دو نوع کلي تقسيم می‌شوند:

 دسترسي از پشت
 دسترسي از جلو

در اين حالت معمولاً در کنار درب اصلي تابلو  درب کوچکي به نام درب کناري تعبیه‌شده و

اتصالات کابل‌ها به فيدرها از طريق  اين درب انجام می‌شود. اين نوع سلول‌ها را ازلحاظ محل

ورود سر کابل‌های  ورودي و خروجی می‌توان به ورود از بالا و ورود از پايين تقسيم نمود.

 

تابلوبرق صنعتی

تابلوبرق صنعتی

 

 انواع تابلوهای برق ازلحاظ ايستايي

 

ايستاده(Self-Standing / Free Standing)

تابلو حالت خود  ايستا دارد (نياز به مهار آن توسط سازه‌ی ديگري نيست و يا به ديگري تکيه  ندارد).

ديواري (Wall Mounted)

تابلوهایی که روي ديوار نصب می‌شوند. اين تابلوها اگر روي سطح ديوار نصب شوند، روکار

یا  Surface Mounted  و اگر داخل ديوار جاسازي شوند، توکار یا  Flush Mounted يا

Recessed Mounted ناميده می‌شوند.

 

انواع تابلوها از لحاظ سطح ولتاژ

 

تابلوها ازلحاظ سطح ولتاژ به دو دسته تقسيم می‌شوند:
تابلوهاي فشار ضعيف (LV) تا V 1000
تابلوهاي فشار متوسط (MV) از V 1000 تا V 63000

تابلوهاي فشار ضعيف

تابلوهاي فشار ضعيف در سطح ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰V قرار دارند.
مطابق IEC60439-1 تابلوي فشار ضعيف ترکيبي است از يک يا چند  وسيله قطع و

وصل (Switching Device)فشار ضعيف همراه با تجهيزات کنترلي،  اندازه‌گیری، نشانگر،

حفاظتي، تنظیم‌کننده و … مربوط به خود که نحوي کامل  نصب و سوار شده و

کليه Interconnection ها و اتصالات الکتريکي و مکانيکي  داخلي و قطعات ساختماني را

شامل گردد.ولتاژ نامي تابلوهاي فشار ضعيف معمولاً  تا ۶۹۰V و ولتاژ سرويس تا ۴۰۰V می‌باشند.

تابلوهاي فشار ضعيف معمولأ در دو نوع زير ساخته می‌شوند

تابلوي ايستاده (Fix) ثابت

تابلوي ايستاده (Withdraw able) کشويي

 

تابلوهای فشار متوسط

 

تابلوهای فشار متوسط در سطح ولتاژ بین V ۱۰۰۰ تا V ۳۶۰۰۰ قرار دارند.

اجزای اصلی یک تابلو فشار متوسط شامل بدنه، کلید (دژنکتور) و یا کنتاکتور فشار متوسط،

رله، باسبار، ترانفورماتور ولتاژ و جریان، لوازم اندازه گیری و تجهیزات کنترلی هستند.

تابلوهای فشار متوسط به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

تابلوهای فشار متوسط ثابت(Fix)

تابلوهای فشار متوسط کشویی (Withdraw able)

 

Call Now Buttonتماس بگیرید